Infinity Power и Copelouzos Group подписаха меморандум за разбирателство за съвместно разработване на проекти за възобновяема енергия