Индустрията на изнесените услуги формира 6.6% от БВП на България и въпреки пандемията, бележи двуцифрен ръст на развитие