Индустрията може да постигне по-високи нива на безопасност и рентабилност