Индустриалната метавселена предоставя достъп, а не е бягство от реалността