Има шанс за трайно безработните младежи на пазара на труда