В myPR.bg над 900 PR и рекламни агенции публикуваха над 10 000 прес съобщения. Какво предлага myPR.bg?

затвори

Има шанс за трайно безработните младежи на пазара на труда

31 Май 2017г.

  • Pin It

203 хил. младежи в България с трайно неуспешна реализация на пазара на труда са изложени на риск от социално изключване, стана ясно на пресконференция, проведена днес във връзка с приключването на проект „КОМПАС – АКТИВИРАНЕ ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА”.
„До икономически неактивните младежи се стига сравнително трудно, защото са се затворили в малкото село, в своята фамилия или своя етнос. Това „скриване“ се подсилва и от факта, че в България все още не работи възможността да бъдат признати знанията, които не са придобити в образователна институция. Ако това се промени и те бъдат признати, то десетки хиляди хора могат да излязат от сивия пазар и да се появят на реалния пазар на труда“, каза Иван Нейков, директор на Балканския институт по труда и социалната политика и бивш минисътр на труда и социалните грижи по време на пресконференция по проекта „Компас – активиране за пазара на труда“.
Експерти от Балканския институт по труда и социалната политика, изпълнител на проекта, представиха целите и основните дейности, насочени към идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи от 15- до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта.
Пловдив, Плевен, Ямбол, Враца, Смолян и Ловеч са областите, обхванати от проекта, който включва: идентифициране на икономически неактивни младежи, психологическо подпомагане за придобиване на активно поведение на пазара на труда, оказване на индивидуални консултации и насочване към активно търсене на работа, както и подпомагане за регистрация на неактивните лица в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта. В рамките на проекта бяха проведени мотивационни обучения за придобиване на знания и умения за ориентиране на пазара на труда и адаптиране към неговите изисквания, както и обучения по дигитална компетентност, с цел успешно търсене и избор на подходяща заетост във всички шест области, включени в проекта.
„Младежите в България са над 1 милион, от тях 17,4 % (или 203 хил.) са с трайно неуспешна реализация на пазара на труда и са изложени на риск от социално изключване. В сравнение с ЕС този процент е 8 %. Но въпреки това, че не всички имат необходимия образователен ценз, не трябва да пропускаме, че тези хора имат своите умения. За мен един от най-важните резултати от проекта е, че младежите се почувстваха мотивирани, нужни някому и са въодушевени за започване на работа“, каза Златка Господинова, ръководител на проекта.
Проектът „Компас - активиране за пазара на труда“ е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, процедура BG05M9OP001-1.002 "Активни".

Допълнителна информация за Балкански институт по труда и социалната политика:

Балканският институт по труда и социалната политика (БИТСП) е неправителствено, доброволно, независимо и неполитическо сдружение с нестопанска цел, учредено през септември 2001 год.
БИТСП работи в приоритетни области като управление на европейски фондове и други международни донорски програми, корпоративна социална отговорност, учене през целия живот, пазар на труда, човешки ресурси, индустриални отношения, социално осигуряване и социална защита, здравословни и безопасни условия на труд, трудово законодателство, социална политика, социално предприемачество, професионално обучение.
БИТСП предлага следните услуги, свързани със следните приоритетни области управление на проекти и програми, финансирани от международни и национални донори; извършване на консултантска дейност; провеждане на обучения; наблюдение и оценка на политики, програми и проекти; разработване на системи за наблюдение и оценка; изграждане на институционален капацитет; разработване на проекти, програми и стратегически планове; извършване на икономически и социални анализи; социални одити и мониторинг
БИТСП има представител в Брюксел, осигуряващ бърза и лесна комуникация с чуждестранни партньори и клиенти на института както и достъп до широка и разнообразна европейска и международна информационна среда.
БИТСП разполага с широка национална мрежа, включваща 15 асоциирани партньорски организации в 15 области на България, които помагат на БИТСП за ефективното провеждане на дейности в регионите и осигуряват национално и регионално покритие.
Партньори на БИТСП са неправителствени организации и консултантски фирми от Дания, Италия, Германия, Гърция, Испания, Обединеното кралство, САЩ, Холандия, Румъния, Македония, Албания и Сърбия.

Още новини от Бизнес

RSS виж всички

Joon е начинът на пътуване на новото поколение с Air France

Joon е начинът на пътуване на новото поколение с Air France

Joon е начинът на пътуване на новото поколение с Air France. Авиокомпанията е проектирана да отговори на очакванията на новото поколение пътници и предлага гъвквост и индивидуалност. Joon е за всеки, който търси ново пътуване, ново изживяване.

Започва сондирането на „Рубин-1“ в Блок „Хан Аспарух“ в българската част на Черно море

Започва сондирането на „Рубин-1“ в Блок „Хан Аспарух“  в българската част на Черно море

Започва сондирането на „Рубин-1“. Операциите по прокарването на втория дълбоководен сондаж в Блок „1-21 Хан Аспарух” стартират днес.

Премиерът Бойко Борисов откри Международния технически панаир

Премиерът Бойко Борисов откри Международния технически панаир

В едно много сложно време, в което се говори повече за война и военна техника, ние акцентираме върху ръста на икономиката и индустриалното сътрудничество – това заяви министър-председателят Бойко Борисов, преди да открие 73-тия Международен технически панаир в Пловдив.

Магистратура по ERP дава най-актуалните знания в сферата на бизнес софтуера

Магистратура по ERP дава най-актуалните знания в сферата на бизнес софтуера

Магистратурата по „Бизнес анализ и ERP решения“ следва модела на тясното партньорство между бизнеса и образованието

ПЪТЯТ НА МОЯ БИЗНЕС – форум за споделен бизнес опит

ПЪТЯТ НА МОЯ БИЗНЕС – форум за споделен бизнес опит

На 19 октомври – четвъртък, София ще е домакин на събитието, на което членове от BNI ще споделят как са се справили с предизвикателствата при създаването на своя бизнес.

Абонамент за RSS новини