Има ли България капацитет да покрие световната нужда от нови доставчици в света на модата?