Икономистите на БАН представят равносметката за България от първите 10 години членство в ЕС