Икономистите на БАН представят изследване за пазара на труда, доходите и социалната защита с хоризонт 2020