Икономистите на БАН представят данни за задлъжнялостта на домакинствата в България