Икономистите на БАН обсъждат стандартите за корпоративно управление в индустрията