Икономистите на БАН анализират макрорамката на икономическото развитие у нас