Икономистите на БАН: Работещите идеи се раждат в дебат на научните резултати