Икономическите и политически сътресения са във фокуса на Осмата годишна риск конференция на Кофас