Икономически доклад показва влиянието на Covid-19 кризата върху стартъп екосистемата в България