Икономическата 2012-та година – специално интервю на председателя на БТПП