В myPR.bg над 900 PR и рекламни агенции публикуваха над 10 000 прес съобщения. Какво предлага myPR.bg?

затвори

ИЗЯВЛЕНИЕ

17 Юли 2017г.

  • Pin It

Във връзка с рекламното събитие "Отхвърлени" на холдинга на лицето Васил Мирчев на 14 юли в ПЛОВДИВ, заявявам, че направените снимки са без мое съгласие и

ЗАБРАНЯВАМ МОИ СНИМКИ И ИМЕТО МИ,

ДА БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ И ИЗПОЛЗВАНИ в рекламни проекти на Трансимпорт ООД, Авенди ООД, ВМ Контролс ЕООД и другите фирми във холдинга ви, лицето Стелла Илиева,лицето Петър Йорданов и обслужващата холдинга ви рекламна агенция.

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МОИ СНИМКИ И ИМЕТО МИ, ангажира вашата НАКАЗАТЕЛНА И ДРУГА ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ.

Освен това съдебната практика категорично е възприела, че когато се публикуват снимки и имена в рекламни проекти, те трябва изрично да са разрешили това.

Това задължение произтича от правилата, заложени в Конвенцията за защита правата на чвека и основните свободи, където в чл.10 е отразено, че всеки има право свободно да изразява мнение и да разпространява информация(т.1), а в т.2 на сочения текст изрично е предвидена възможност законът да ограничи правото от т.1 с оглед необходимостта в едно демократично общество да се защити частната собственост, неприкосновеността й и правата на другите.

Нормата не дава право да се публикуват лица и имената им без тяхното изрично съгласие и да се извлича материална и други изгоди от това, нито да се засяга достойнството на други лица.

Безспорно пред правото на свободно изразяване и разпространение на информация, следва да се даде приоритет на правото на защита неприкосновеността на частната собственост и закрила срещу накърняването на доброто име на личността в обществото.

В съответствие с цитираната норма за Трансимпорт, Авенди, ВМ Контрол и другите фирми от холдинга на лицето Васил Мирчев е биило налице задължението да информира участниците, че това е рекламно събитие на хилдинга и да поиска писменото им разрешение да бъдат снимани и снимките и имената им публикувани в рекламни проекти и използвани от холдинга.

Няма данни такова разрешение да е получено от лицето Стелла Илиева, лицето Петър Йорданов, рекламната агенция на холдинга или холдинга, съгласно установената практика в рекламата и фактическите правила в бранша, които са в съответствие и с нормите на раздела за неприкосновеността на частната собственост в Конституцията на Република България, установяващи изискванията и ограниченията при ползването на имущество чужда собственост.

При отсъствие на писмено разрешение, публикуването на снимки и име и излзането им от фирми от холдинга на лицето Васил Мирчев, лицето Стелла Илиева, лицето Петър Йорданов и рекламната им агенция, ангажира отговорността на холдинга.

При тези обстоятелства, НАСТОЯВАМ ЗА НЕЗАБАВНО ПУБЛИЧНО ИЗВИНЕНИЕ от страна на лицето Стелла Илиева,лицето Петър Йорданов и холдинга на лицето Васил Мирчев и рекламната му агенция, както и направените фотографии на рекламното събитие на 14 юли в Пловдив да не бъдат публикувани и използвани без моето съгласие.

В противен случай ще се обърна към български съд, за да получа обезщетение за претърпените имуществени и други вреди, както и към Комисията за защита на личните данни, Комисията по дискриминацията, Комисията по професионална етика, Национален съвет за саморегулация.

инж.Ваня Тучева

Председател на УС&Основател АИИТЗПБ

СЕО&ОСНОВАТЕЛ it-farmer.bg

 

 

Още новини от Бизнес

RSS виж всички

Пощенска банка е работодател на годината

Пощенска банка получи престижното отличие „Работодател на годината“ от първите годишни награди за Employer branding на b2b Media.

411 Маркетинг с нови инвестиции в IT сектора

SEO Академията на 411 Маркетинг стартира подготовка на 20 стажанти. Курсистите са студенти от Военно-морската академия, Технически университет, Икономически университет и Варненски свободен университет

MULTIVAC X-line получи международна златна награда FoodTec за 2018

MULTIVAC X-line получи международна златна награда FoodTec за 2018

X-line – новото поколение термоформовъчна опаковъчна машина получи международна златна награда FoodTec за 2018.

София става столица на Балканския бизнес

София става столица на Балканския бизнес

Церемонията Balkan Business Awards 2018 е на 7 март в хотел Best Western Premier

Първите Годишни награди за Employer Branding се връчват утре

Първите Годишни награди за Employer Branding се връчват утре

Кои са най-добрите работодатели у нас и най-успешните HR стратегии, ще стане известно по време на официална церемония по награждаване на 19 януари 2018 г.

Абонамент за RSS новини