ИВАН ЯНАКИЕВ Е НОВИЯТ УПРАВЛЯВАЩ ДИРЕКТОР НА ALL CHANNELS | PR