IT конференция ни учи как да избегнем „дигитален Чернобил“