ИТ директорите на Орбико България, СБАЛ по Онкология ЕАД и Петрол АД са ИТ мениджърите на 2015г.