ИНВЕСТБАНК УСПЕШНО МИГРИРА СИСТЕМИТЕ СИ КЪМ НОВА ТЕХНОЛОГИЧНА ПЛАТФОРМА.