ИНСТИТУТЪТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ИЗЧИСЛЯВА ЦЯЛОСТНИЯ ЕФЕКТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА