IFA 2023: Electrolux Group с фокус върху ефективното използване на ресурсите при разработката на електроуредите си