IBM и Visa превръщат автомобили, уреди и свързани с интернет устройства в потенциални POS терминали с платформата Watson Internet of Things