ИАНМСП обявява провеждане на търговски мисии до Виетнам и Турция с участието на представители на български предприятия