И дизеловите коли минават на газ; спестяват 15% разход за гориво