Hypoport Sofia продължава развитието си в България с присъединяването на още две компании от групата на Hypoport, търсещи местни таланти