Huawei стартира нова “liteSTYLE” кампания, насочена към младите потребители в България