Huawei представи нови информационно-комуникационни решения за създаването на „по-интелигентни“ градове