Huawei подписа споразумение за сътрудничество с Liga de Futbol Profesional