Huawei обяви бизнес резултатите си за първото полугодие на 2020