Huawei даде официалния старт за Европа на Fin2Sec - Лаборатория за иновации в дигиталните финанси и сигурност