Huawei Global Analyst Summit 2020: компанията се фокусира върху изграждането на интелигентна екосистема и безгранична свързаност, които разкриват нови пазарни възможности