Huawei Developer Congress - изграждане на екосистеми и привличане на партньори