Хотелска верига Orbis регистрира ръст на печалбата във всички източноевропейски страни