Honor впечатлява със 150% ръст на международните си продажби през първата половина на 2018 г.