Химикотехнологичният и металургичен университет и Българската търговско-промишлена палата подписаха споразумение за сътрудничество