HeleCloud с прогнозен ръст от 400% на годишния оборот за 2018