Хартояд, Пластоядка и Стъклояд научиха децата в Тутракан да събират разделно отпадъците