Харалд Суханка се пресъединява към съвета на директорите на TVI