HUAWEI обяви бизнес резултатите си за първите три тримесечия на 2022 г.