HP разкрива смели нови решения за задвижване на кръгова икономика с ниско ниво на емисии