HMD Global основава нов „Център за върхови постижения“ за изследователска дейност и развитие във Финландия