ХИБРИДЕН ПРОДУКТ МЕЖДУ ЛИЗИНГ И БАНКОВО ФИНАНСИРАНЕ ПОДПОМАГА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС