Групата GEFCO значително подобри финансовите си резултати през първата половина на 2018 г.