Групата „БОШ СИМЕНС Домакински Уреди” открива търговско представителство в България