Grayling с награда за връзки с правителствата в Европа