Грамажът при тениските и дали е определящ за качеството