Градус АД с награда от БФБ за най-голям принос за развитието на капиталовия пазар