Градски проекти с кауза и иновативни продукти със социална значимост стартират сдружение „Трансформатори“