Годишно пазарно проучване разкрива скоростта, с която COVID-19 ускорява дигиталната трансформация